Spelregler
§1 Innan man registrerar sig för att spela Molehill Empire måste man godkänna Användarvillkoren och följande Spelregler.
§2 Molehill Empire erbjuder möjligheter för spelare att kommunicera sinsemellan. Spelarna själva är ansvariga för innehållet i sina meddelanden. Pornografiskt, rasistiskt eller förolämpande innehåll, eller innehåll som bryter mot gällande lag, kan leda till omedelbar stängning av kontot. Detta gäller även för annat olämpligt uppförande.
§3 Ingen användare kan kräva att få delta i Molehill Empire. Operatören förbehåller sig rätten att spärra spelare som bryter mot dessa användarvillkor, gällande lag eller gott uppförande.
§4 Fusk i spelet:
(1) Varje spelare åtar sig att endast använda ett konto, så kallade "multikonton" är inte tillåtna.
(2) Gåvor, krediter eller extremt fördelaktiga transaktioner inom spelet är inte tillåtna, utan leder till varning och/eller borttagning av kontot.
(3) Särskilt förmånliga transaktioner mellan spelare, framför allt i en riktning, är inte tillåtna.
(4) Eventuella buggar ska anmälas till spelledningen via supporten eller spelets forum, och får inte utnyttjas för att gynna vare sig det egna kontot eller någon annan spelares konto.
(5) Att utnyttja buggar för vinning i spelet kan leda till att kontot spärras.
§5 Robotprogram eller andra verktyg som påverkar spelet automatiskt är strängt förbjudna.
§6 Molehill Empire påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till följd av användningen. Skadeståndsansvar är uteslutet.
§7 Medlemskapet kan när som helst avslutas genom borttagning av kontot av spelaren själv eller en administratör.
§8 Administratörernas och moderatorernas instruktioner ska följas.
§9 Om en av dessa paragrafer är ogiltig, påverkar detta inte giltigheten av de andra paragraferna.